СЕ ПОМАЛКУ ОДГЛЕДУВАЧИ НА КОЗИ ВО ЈУГОИСТОКОТ КОИ БАРАТ ИСПЛАТА НА СУБВЕНЦИИТЕ

Одгледувањето кози е тежок бизнис но со повисоки цени на млекото но и поголема поддршка од државата може да се егзистира.

Вака тврди Асанов од валандовско Дедели кој одгледува околу 600 кози и е еден од ретките кој се занимава со овој бизнис.

Тој е секојдневно со нив и бара од државата да им се исплатат субвенциите од минатата годинa.

error: Content is protected !!