Најверојатно, многу патници доживеале дека печатот во нивниот пасош е прецртан во хемикалија и на долниот десен агол е додадена буква од англиската азбука од А до И.Секоја буква од А до И има свое значење.

Затоа, секое лице што е вратено од границата на Шенген-зоната за време на патувањето во Европската унија, добива прецртана марка и на крајот од печатот се додава буква од англиската азбука што има свое значење.

Значењата се како што следува:

А – лицето нема валиден документ,

Б – лицето поседува фалсификуван или фалсификуван документ,

В – лицето нема важечка виза или дозвола за престој,

Г – лицето има фалсификувана, фалсификувана или фалсификувана виза,

Е-лице нема документи за докажување на посетата,

F – лицето го надминало престојот во траење од 3 месеци во последните 6 месеци,

Г – лицето нема доволно средства за егзистенција,

H – на лицето му е забрането да влегува во Шенген-зоната или во националната област,

Јас – лицето претставува закана за јавниот ред, здравје и безбедност на една или повеќе членки на Европската унија.

Покрај ознаките на пломбите во форма на букви од англиската азбука, може да се појави и ознака како што е прикажано на следната фотографија, што претставува откажување на печатот во вашиот пасош:

 

error: Content is protected !!