Кога велиме дека некој станал на левата нога, сакаме да го нагласиме неговото незадоволство, кое е без посебна причина. Но, од каде доаѓа оваа изрека – малкумина знаат.

Сите народни верувања ја одвојуваат левата и десната страна и ги прикажуваат како нееднакви. Десната е онаа која е десна, посилна, добра, понапредна, додека левата е послаба, несреќна, заостаната. На смртната постела Стефан Немања рекол – „Господ знае за патиштата од десната страна, а патиштата од левата страна се ѓаволски и развратни“.
Од каде доаѓа изреката?

Со ова е поврзана и фразата – „Стана на левата нога“, мислејќи дека не станал „правилно“ на десната нога, па цел ден е нерасположен.

Сепак, се верува дека оваа фраза е уште постара и дека од времето на старите Римјани. Мислеа дека левата страна во Рим е лоша, несреќна, злобна и затоа кога првпат ќе го допрете подот со левата нога откако ќе се разбудите – тоа е доволна причина целиот ден да ви помине лошо.

Левото стапало може да донесе несреќа и ако прво со оваа нога го поминете прагот на куќата, затоа Римјаните внимавале и на тоа. Друга врска помеѓу лошото и злото со левата страна е тоа што на англиски се вели дека е злобно, а коренот на зборот е латинскиот збор за лево.

error: Content is protected !!