Споделувваме ФБ статус на Игор.

НЕ може и недозволиво е СИСТЕМОТ во државата да одлучува КОЈ и КОЛКУ ќе ЖИВЕЕ. НЕ може никој да ми ги ускратува моите физички активности, со недонесување на лекот ТРИКАФТА за СИТЕ пациенти на кои ни одговара и пред СЕ зависии нашата ИДНИНА нашиот ЖИВОТ од лекот ТРИКАФТА

Лекот ТРИКАФТА го бараме ВЕДНАШ и СЕГА за СИТЕ подеднакво. ЖИВОТОТ на МЕНЕ и на останатите СОБОРЦИ е ИСТО толку многу важен и вреден како и на другите. Она што ние го бараме е еднаков, недискриминирачки третман. Право на ЛЕК и право на ЖИВОТ.

Алтернативи нема. Постојат неколку модулартори кои се различни за различна категорија на пациенти според нивните мутации. А постојат над 2000 мутации од кои секој пациент наследува по една од секој родител.

Трикафта е модулатор кој делува на сите пациенти кои имаат барем една копија од делта F508 (F508del) мутацијата и тоа опфаќа околу 80% од нас болните со Цистична фиброза.

error: Content is protected !!