Зачестени се проблемите со договорот за доживотна издршка, како и злоупотребата, менувањето на тестаментите на постарите… Еве што велат експертите.

Конфискација на деловната способност, кражби, злоупотреба на полномошно, менување тестаменти без нивно знаење, се само дел од примерите на финансиско насилство врз стари лица, за што не се зборува многу. За време на пандемија, поради социјалната изолација на старите лица и зависноста од луѓето кои се грижат за нив, измамите се уште почести.

Дури кога починала нивната 88-годишна баба, иако имаат долгогодишен тестамент, братучедите дознале дека луѓето кои биле платени да се грижат за неа, склучиле договор за доживотна издршка со неа. еден месец пред да почине .

„Во договорот пишува дека ја издржувале бабата, дека се грижеле за неа, бабамими беше многу богата жена, имаше многу голема пензија, добиваше храна, секој ден доставувачот и носеше храна на својата баба, плаќаше нејзиниот личен лекар., така што во ниту еден момент не им помогнале на тетките“, вели Јована Јанковиќ.

И по пет месеци семејството не знае од што починала. Им било кажано дека потврда за смрт можат да добијат само преку адвокат . Тој случај не е исклучок. Се случило во придружба на блиско лице старите да помислат дека ќе ги продолжат документите и по неколку дена да сфатат дека всушност си го украле сопствениот стан.

„Има многу различни случаи, но ретко постарите луѓе сакаат директно да зборуваат за тоа, ретко ви кажуваат за тоа затоа што се плашат, затоа што се срамат и се срамат затоа што тоа го правеле луѓе блиски до нив и во некои луѓето се зависни, па се плашат што ќе се случи кога ќе бидат уште позависни од нив, па молчат“, објаснува Надежда Сатариќ, од невладината организација „Снага пријателство“ Амити“.

Поради ваквите случаи пред неколку години се воведе нова практика на нотаријат.

„Нотарот детално ги известува договорните страни за правата, обврските и последиците, дека законските наследници ќе бидат исклучени од наследство доколку се склучи договор за доживотна издршка, како што веќе напоменав, бара извештај од невропсихијатар кога ќе дојде. на постарите, но сето тоа не мора да значи дека обезбедува целосна заштита на тој изведувач, бидејќи во пракса има ситуации кога невропсихијатарот може да напише извештај за мал интерес што не одговара на фактичката состојба на работите“, изјави адвокатот Немања Мишовиќ.

И понекогаш се случува кога ќе се верификува договорот, понекогаш да затвори очи. Системско решение нема, вели адвокатот, ниту е можно да се најде, бидејќи не може секоја животна ситуација да се покрие со една правна норма. Сепак, тврди тој, не се непобитни ниту договорите за доживотна издршка.

„ Ако склучите договор со лице кое има 97/98 години и кое има неколку различни болести кои лекарите очекуваат да резултираат со смрт во блиска иднина, ако се грижите за тоа лице, невозможно е да не знаете дека, тогаш наследниците таквите лица кои добиле издршка можат да го поништат таквиот договор “, додава Мишовиќ.

Судот го има последниот збор. Праксата покажува дека судските постапки траат долго, особено кога завршуваат пред Високиот суд, каде рочиштата се закажани за четири или шест месеци и бараат многу пари. Што советуваат сите – проверете „луѓе од доверба“.

error: Content is protected !!