Според достапните прогностички модели, очекуваната количина на врнежи треба да биде малку под повеќегодишниот просек. Распределбата на врнежите во текот на зимата ќе биде нерамномерна.

Во прогнозниот период не се исклучени и оние без врнежи, како и пократок период со поголема количина на врнежи. Метеоролозите напоменуваат дека не може да се прецизира типот на врнежите за одредени делови од годината.

„Прогнозата за врнежите е помалку веродостојна од прогнозата за температурата на воздухот за подолг временски период. Во оваа насока, прогнозите за врнежи за долги временски периоди треба да се земаат со поголема доза на резерва“, објаснуваат оттаму.

Според достапните прогностички модели, очекуваната количина на врнежи треба да биде малку под повеќегодишниот просек.

„Дистрибуцијата на врнежите во текот на зимата ќе биде нерамномерна. Во текот на прогнозираниот период не се исклучуваат подолги периоди без врнежи, но и пократки периоди со поголема количина на врнежи. Напоменуваме дека не може да се прецизира видот на врнежите за одредени делови од годината“, додаваат оттаму.

Прогнозата за врнежите е помалку веродостојна од прогнозата за температурата на воздухот за подолг временски период. Во врска со ова, прогнозите за врнежи за долги временски периоди треба да се земаат со поголема доза на резерва, се вели во сезонската прогноза.