Толку сум разочаранА што не знам од каде да започнам:
Маја, која моментално живее надвор, реши да ја сподели својата признание преку Интернет, сакајќи да остане анонимна истовремено. Еве за што станува збор и што пишува таа:

Толку сум разочарана што не знам од каде да започнам … Вака, морам наскоро да одам во Македонија со семејството, инаку живеам во странство.

Па, сега повлеков 150 евра од сметката на мојот сопруг за да купам подароци за моето семејство – мама, тато, брат и сестра.

Да скратам една приказна, овој мој се налути на мене. И тој работи добро, работата му е добра, сè е во ред. Покрај тоа, згора на тоа, ние, кои исто така живееме тука во странство, постојано помагаме и даваме материјално.

Тие исто така работат добро, нивните плати се трипати повисоки од моите родители и повторно им помагаме и им даваме. На пр. кога автомобилот ќе се расипе, ние плаќаме половина, а поправката е околу 500 евра, тие скоро ја направија бањата, што исто така чинеше многу и ние дадовме половина. Тоа е само пример, и јас не можам да купам нешто за моето, без тој да се опие или неговото?!

Не знам што да напишам, па какви се луѓето, Боже?! Јас велам дека сакам да земам нешто од мојот брат, и тој ќе ми даде… така да работи твојот брат!

Му реков, значи и твоето работи, така што им е дадено. Тој сè уште се жали кога ќе одам долу дека ќе бидам со моите 5 дена, со моите родители што не ги гледам една година, и го гледам секој ден. Што би направиле вие ​​на мое место? Ви благодариме за вашите одговори и ве молиме анонимно.