Интересно е што зборот го нема во нашиот речник.

Терминот „сиктер“ порано имал највисок степен на навреда во турскиот јазик. Овој турцизам се вкорени во нашиот јазик, но во последно време не се користи толку многу, и се користи со намера да избрка некого, во смисла „изгуб сеи“, „надвор“, „марш“, „остави“. “.

Навистина не сакате да му го кажете тоа на вистински Турчин, тие навистина не разбираат кога ќе го слушнат ова. Кај нас затоа често се користи терминот „сиктер“. Многу е ефикасен, му дава доза на сенишна сериозност на оној што го користи.

Секако, на сите ни е позната фразата „кафе сиктеруша“, таа е сигурен знак дека треба да го напуштите домот во кој престојувате подолго време, па целта на овој пијалок е, буквално, да ве избрка.

Значење на сиктер!:
Надвор! Марш! Оди си! Ај, сиктер оттука!

Фразеолошки израз / поговорка:

Сиктер-кафе ‒ кафе што се служи пред заминување на гостите, како знак за да си отидат. Сиктер-манџа ‒ сп. сиктер-кафе.

error: Content is protected !!